BİREYSEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Zingat.com internet sitesi (“Site”), ve mobil uygulamada işi ve kurumlar için, satılık / kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının sunulduğu bir platformdur. Siteyi doğrudan ziyaret eden ya da çeşitli avantajlarından dolayı Üyelik hesabı açan herkes “Bireysel Kullanıcı” sıfatını taşır. Bireysel Kullanıcılara sunulan tüm hizmetlerin Bireysel Kullanıcı’lar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir. 

2. Kurumsal üye: Zingat ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz emlak ofislerini (Emlak ofisleri ve alt danışmanları, inşaat firmaları ve danışmanlarını) ifade eder. 

Gayrimenkul Danışmanı: Emlak ofisinde çalışan kişi veya kişileri ifade eder.

Broker: Emlak ofisinin sahibini ifade eder. 

Site: www.zingat.com sitesini ifade eder. 

3. Sitede yer alan tüm servisler, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:33/6 Kağıthane/İstanbul adresinde kayıtlı Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş. (ZİNGAT) mülkiyetindedir ve ZİNGAT tarafından işletilir.

4. Bireysel Kullanıcı, Site’yi ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; hak ve fiil ehliyetine sahip olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul eder.

5. Bireysel Kullanıcılar, Zingat.com üzerinde doğrudan ilan yayınlayamamaktadırlar. Bireysel Kullanıcılar, yayınlamak istedikleri ilanları web sitesi üzerinde önerilen Kurumsal Üye listesinden seçecekleri gayrimenkul danışmanlarına yönlendirerek, Kurumsal üye ile Bireysel Kullanıcı arasındaki belirlenen, ilan süresi ve sair özel şartlar doğrultusunda Kurumsal Üyelerin yayına alması için talepte bulunabilirler. 

6. Bireysel Kullanıcılar önerilen Kurumsal Üye listesinden aynı anda en fazla 5(beş) Kurumsal Üye’ye ilan yayınlama talebi gönderebilirler. İlan yayınlama talebi gönderilen Kurumsal Üyeler arasından en önce talebi kabul eden Kurumsal Üye ilanı yayınlama hakkına sahip olur.

7. Bireysel Kullanıcılar, yaptıkları Kurumsal Üye seçimlerini Kurumsal Üyelerden herhangi biri talebi kabul etmediği sürece istedikleri zaman değiştirebilir ya da taleplerini iptal edebilirler.

8. Bireysel Kullanıcılar, yapılan Kurumsal Üye seçimlerinden herhangi bir Kurumsal Üye talebi kabul ederse tekrar Kurumsal Üye seçimi yapamazlar.Talebi kabul eden Kurumsal Üye istediği zaman danışmanlığını iptal edebilir. Bu durumda Bireysel Kullanıcıya Kurumsal Üye’nin, danışmanlığını iptal ettiğine dair bildirim gider ve Bireysel Kullanıcı bildirimde kendisine giden “linke tıklayarak” tekrar Kurumsal Üye seçme hakkına sahip olur. 

9. Kurumsal Üyeler kendilerine gelen ilan yayınlama taleplerine en geç 72(yetmişiki) saat içinde cevap vermek zorundadır. 72(yetmişiki) saat içinde herhangi bir işlem yapılmaması durumunda Bireysel Kullanıcı işlem yapmayan Kurumsal Üye yerine yeni Kurumsal Üye seçimi yapabilir. 

10. Bireysel Kullanıcıların, Kurumsal Üyelere yönlendirdikleri ilan yayınlama talepleriyle ilgili süreçlerde Zingat.com sadece aracılık ederek Kurumsal Üyeler ile Bireysel Üyeleri tek noktada buluşturmayı amaçlamaktadır.Sonradan oluşabilecek olumsuzluklardan, satış veya kiralama süreçlerindeki aksaklıklardan, iptallerden ya da komisyon ile ilgili anlaşmazlıklar gibi durumlardan ZİNGAT sorumlu tutulamaz. Bireysel Kullanıcıların Kurumsal Üyelere yönlendirdikleri ilan içerikleri, ilan yayınlama talepleriyle ilgili süreçlerde anlaşma şartları, komisyon bedelleri tamamen iki tarafın karşılıklı anlaşma durumuna bağlıdır. ZİNGAT’ın bu şartlar üzerinde herhangi bir talebi veya yaptırımı bulunmaz. Bireysel Kullanıcılar, bunlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için ZİNGAT’tan ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepleri olmayacağını kabul ve beyan ederler.

11. Bireysel Kullanıcılar, Site’de yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu hususta Zingat’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

12. Bireysel Kullanıcılar siteye doğrudan ilan, fotoğraf ve içerik yükleyememekte, bu işlemleri emlak Kurumsal Üyeler vasıtası ile yapabilmektedirler. Bireysel Kullanıcılar Kurumsal Üyeler vasıtası ile sitede yayınladıkları her türlü görsel ve yazılı içerikten sorumludur. Bireysel Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle ZİNGAT’ın uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder. Bireysel Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

13. Bireysel Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde veya yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. ZİNGAT söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. ZİNGAT bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Bireysel Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

14. ZİNGAT bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, ZİNGAT markası ve diğer markalar, www.zingat.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. ZİNGAT’ın; hizmetleri, telif haklarına tabi çalışmaları veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

15. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal, web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde Bireysel Kullanıcılar; ZİNGAT’ın bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Bireysel Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde ZİNGAT ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

16. Bireysel Kullanıcı, sitedeki ve site üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ZİNGAT sorumlu tutulamaz. ZİNGAT, kendisi üzerinden yapılan veya kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir web sitesi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iletişimin gizliliği konusunda garanti vermez.

17. ZİNGAT’ın, Bireysel Kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçilmesine açık rıza ile kabul etmesi halinde ZİNGAT’ın Bireysel Kullanıcıya ticari iletişim kurma hakkı bulunmaktadır. 

18. Bireysel Kullanıcı, ZİNGAT tarafından gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak ticari elektronik ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilir.

19. Bireysel Kullanıcılar, dilediği zaman bireysel üyeliklerini [email protected] atacakları mail ile sonlandırma talebinde bulunabilirler. Üyeliği sona eren Bireysel Kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi iptal edilecektir. Bireysel Kullanıcı dilerse yeniden hesabını Zingat Destek Merkezi’ne ulaşarak aktif hale getirebilir.

20. İnternet sitesini ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte, kayıt altına alınmakta, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlanmaktadır. Bu veriler, https://www.zingat.com/gizlilik-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi sayfasındaki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası öngörülen koşullar dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.

21. Bireysel Üyelik Sözleşmeniz dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz, bu veriler üzerindeki haklarınız ve kullanım yöntemleri konusunda detaylı bilgi için https://www.zingat.com/cerez-politikasilinkindeki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Koruması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

22. Bireysel Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Bireysel Kullanıcı sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. ZİNGAT, dilediği zaman işbu sözleşmeyi ve internet sitesindeki ve mobil uygulamada bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır.

23. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

24. Bireysel Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, ZİNGAT, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. ZİNGAT, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişilememesinden sorumlu değildir. ZİNGAT; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Bireysel Kullanıcı'nın varsa üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.

25. Bireysel Kullanıcılar, sitede yayınlanan emlak ilan içeriklerinin arama motorlarında görünmesine ve ZİNGAT tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlanmasına, paylaşılmasına, çoğaltılmasına peşinen izin vermiş sayılırlar.

26. ZİNGAT, Bireysel Kullanıcı’lara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarfeder.ZİNGAT, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ZİNGAT sorumlu değildir. ZİNGAT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

27. ZİNGAT, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması için Bireysel Kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, Bireysel Kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir. 

28. Bireysel Kullanıcılar siteyi kullanmakla işbu şartları kabul etmiş sayılırlar. ZİNGAT, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet,servis, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Bireysel Kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bireysel Kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun ZİNGAT’tan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler. 

29. Bireysel Kullanıcı, işbu Bireysel Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle Gizlilik Politikası’nı kabul eder.

30. Yazılı / Görsel Medya (İnternet Haber Siteleri dahil) Kullanım ve Paylaşım Koşulları: ZİNGAT tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; (i) normal ve makul yararlanma kapsamında kalmak, (ii) kaynak göstermek, (iii) ZİNGAT internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.

31. Bireysel Kullanıcı, internet sitesini yalnızca bireysel üyelik kapsamında sağlanan hizmetler için kullanacağını; ücretli/ücretsiz, sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.ZİNGAT tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; rapor, yayın, reklam, analiz, araştırma ve sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanılması ZİNGAT’ın yazılı onayına tabidir. ZİNGAT, ticari ve profesyonel kullanımı ücretlendirebilir, haftalık, aylık veya yıllık ücretli abonelik koşullarına bağlı tutabilir. Bireysel Kullanıcı Ticari / Profesyonel amaçlı hizmetler için [email protected] adresinden yazışma yapabilir.

32. Sitede sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan 3. kişilerden sağlanan ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve birebir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik olabilir. Bu tür durumlar ZİNGAT’ı bağlamaz ve ZİNGAT hiçbir sorumluluk üstlenmez.

33. ZİNGAT, kendisi tarafından sunulan hizmetler, içeriklerin ve sitenin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, ticarete elverişlilik garantisi olmayan, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk gibi ya da herhangi bir ihlali önleyici sınırlama koymadan ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Bireysel Kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. ZİNGAT, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. ZİNGAT, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmez, bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

34. 5651 sayılı Kanun kapsamında, ZİNGAT’ın hukuki, idari ve cezai sorumluluğu ilgili mevzuatta yer alan şekliyle sınırlı olup, içerikle ilgili diğer bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. kişilere ve içerik üretmesi halinde Bireysel Kullanıcı’ya aittir. ZİNGAT, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcıdır.5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Bireysel Kullanıcı"ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. ZİNGAT Site üzerinde yer alan ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı Bireysel Kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan zararlardan ZİNGAT sorumlu değildir.

35. Bireysel Kullanıcılar, Zingat internet sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla ziyaret ettikleri internet sitelerinde yer alan içeriklerden ZİNGAT’ın, ZİNGAT çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ederler.

36. İşbu Bireysel Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir. Kullanım Koşulları’ndan doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. 

37. ZİNGAT, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve Bireysel Kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?